Skip to main content

Privacy Policy


Balance Planet BV gaat zorgvuldig om met uw gegevens zoals bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw informatie wordt alleen gebruikt voor het doelen waarvoor u toestemming geeft.